POLYKARBONÁTY

POLYKARBONÁTY - LEXAN, RODECA, DUTOKOMOROVÉ PLATNE Z POLYKARBONÁTU

Zvláštne výhody:

 • ľahká montáž (manipulácia)
 • jednoduchá podkladová konštrukcia
 • zapadajúce uzatváracie profily
 • tepelná izolácia
 • úspora nákladov na vykurovanie
 • dobrá odolnosť proti starnutiu
 • odolné proti svetlu a poveternostným podmienkam, nemení tvar
 • odolné proti úderuTEPELNÉ VLASTNOSTI
Tepelná odolnosť je do 150°C, teplota používania je medzi mínus 40 a plus 130°C. Koeficient rozťažnosti je 0,065 mm/m2 °C, čo zodpovedá asi trom mm pri napr. 45°C.

ÚDAJE O PRIEPUSTNOSTI SVETLA
Dutokomorové platne d = 10 mm, dvojitá stojina, číslo priepustnosti svetla = 3,6 kcal/m2 h°CK, hodnota = 3,1 W/M2K, Dutokomorové platne d = 16 mm, trojitá stojina, číslo priepustnosti svetla = 2,8 kcal/m2 h°CK hodnota = 2,4 W/M2K

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
Dutokomorové platne d = 6 až 10 mm, ťažko vznietiteľné B1,nehorľavo odkvapkáva, Dutokomorové platne d = 16 až 20 mm, normálne vznietiteľné B2, nehorľavo odkvapkáva (Na požiadanie je B1 možná aj u d = 16 mm)

PRIEPUSTNOSŤ SVETLA
dutokomorové platne d = 10 mm, dvojitá stojina +/- 80%, dutokomorové platne d = 16 mm, trojitá stojina +/- 76%, dutokomorové platne si zachovávajú svoju priepustnosť svetla. Strata stupňa priepustnosti svetla nie je po 10 rokoch po inštalácii väčšia ako 6 % podľa priemyselnej normy ASTM D 1003 poporovnaní s originálnym vzorom.

ODOLNOSŤ PROTI ĽADOVCU
Merania ukázali u dutokomorových platní pri teplote 4°C a veľkosti ľadovca 20 mm 0% lámavosť.

PADAJÚCE OBJEKTY
Merania ukázali u dutokomorových platní pri teplote 0 až 23 °C, voči 900 g objektom padajúcim z výšky dvoch metrov 0 % lámavosť.

OHYBOVÝ MODUL
Podľa metódy merania ASTM D 790 je to u dutokomorových platní 2400 MPa.

LOMOVÁ ODOLNOSŤ
Podľa metódy ISO 572 je táto u dutokomorových platní 63 N/mm2MPa.

NAKLADANIE A VYKLADANIE
Nakladanie a vykladanie sa robí na paletách pomocou vysokozdvižného vozíka, alebo jednotlivo ručne. Plochy, na ktoré nakladáme, musia byť vždy čisté a rovné. Dutokomorové platne sa na nakladaciu plochu nesmú nikdy posúvať, alebo sa z nich sťahovať. Škrabance! Platne zdvíhame vždy na všetkých stranách. Neustále robíme vstupnú kontrolu tovaru! Neskoršie reklamácie nie je možné uznať! Chybný, dopravou poškodený materiál označiť a nespracúvať! Len pri dodržaní tohto postupu môžeme poskytnúť bezplatnú náhradu.

SKLADOVANIE
Dutokomorové platne sa vždy skladujú v bezprašnom suchom prostredí, na suchej, rovnej, celoplošnej podložke. Ak sa skladujú vonku, musia sa chrániť proti vlhkosti, prachu a pôsobenia slnečných lúčov. Šošovkový efekt! Nahromadenie tepla! Sfarbenie kondenzátmi! Neskladovať na prehriatych plochách. Platne prekrývame svetlými, svetloprepúšťajúcimi plachtami.

MONTÁŽ
Pri montáži berieme do úvahy statické hodnoty a tepelné zmeny.

REZANIE
Pílime ručne alebo dierovacou pílou, pomocou železného pílového kotúča. Pri rozpilovaní sa používa kameňový kotúč alebo diamantový pílový kotúč.

VŔTANIE
Vrty do platní a PC profilov je potrebné robiť vždy o 3 až 4 mm väčšie, ako je príslušný priemer skrutky. Používa sa vrták na umelú hmotu, alebo nie príliš ostrý vrták na železo. Vrtové piliny je potrebné zo zákrutu odstrániť.

PODLOŽKY A UTESŇOVACIE KOTÚČE
Kotúče voliť s minimálne o 12 mm väčším priemerom, ako je priemer navŕtanej diery. Aby bolo zaručené dobré utesnenie, používajú sa podľa použitia odporúčané skrutky s podložkami YPD s priemerom 25 mm a neoprénové tesnenie (EPDM) resp. typ X 18, skrutky s podložkami s priemerom 18 mm a navulkanizovaným neoprénom (EPDM).

Do pozornosti:
Aby ste získali pružné prípojky na zohľadnenie tepelnej rozťažnosti, odporúčame rozličné naše PC uzatváracie profily utesniť silikónom, alebo použiť iné dostupné zasklievacie profily.
hrúbka 16 mm = šírka 700-1200 mm, na požiadanie nad 1000 kg, iné dĺžky na objednávku, tolerancia pri šírke = +/- 5 mm (6-10mm), 10 mm (16 mm), tolerancia pri hrúbke = +/- 5 mm, tolerancia pri dĺžke = +/- 8 mm, na farbu opál príplatok k cene 5 %, bronz 10 %

ZÁRUKA
Formuláre na záruku si môžete vyžiadať v továrni.

PRÍLOHY:

 • ico2253.pdf, Polykarbonátový multi-funkčný panel MFP 2253-2
 • icodut2011.pdf, LEXAN, RODECA - dutokomorové platne s dlhou životnosťou
 • icohlin2011.pdf, Hliníkové profily a príslušenstvo
 • icohu_profil.pdf, H a U profily z polykarbonátu