ONDEX ® BIO 2

SKLENÍKOVÉ PLATNE Z TVRDÉHO PVC 


Skleníkové platne ONDEX BIO 2 sú dodatočne "biaxálne vyťahované". Tým získavajú PVC platne jedinečné vlastnosti. ONDEX BIO 2 sú platne určené pre opláštenie skleníkov. 

Prednosti získané dodatočným "biaxálnym vyťahovaním":
 • skleníkové platne ONDEX BIO 2 prepúšťajú svetlo. Sklosvetlé 90-92% (v porovnaní so sklom), príp. 82-84% oproti prirodzenému svetlu. Priehľadné 70% oproti prirodzenému svetlu.
 • prepúšťajú krátkovlnné infračervené žiarenie
 • poskytujeme 2 záruky (odolnosť voči ľadovcu 7 rokov, priepustnosť svetla a mechanická pevnosť počas 10 rokov neklesne pod 80 % východzích hodnôt)
 • sú odolné voči ultrafialovému žiareniu
 • sú odolné voči chemickým látkam a leptacím prostriedkom, ktoré sa vyskytujú v atmosfére a priemyselných splodinách
 • sú odolné voči mrazu, snehu, výkyvom teplôt a morskému vzduchu
 • sú úplne imúnne voči machu, lišajníkom, plesniam, baktériám a termitom
 • sú odolné voči korózii, sú ťažko vznietivé, stavebná trieda B1 podľa DIN 4102 a nehorľavo odkvapkávajú
 • z dôvodu dodatočného "biaxálneho vyťahovania" sú vysoko húževnaté a tým odolné voči ľadovcu. Spracovanie je možné aj pri mínusových teplotách. Povrch platní ONDEX BIO 2 zostáva hladký.
 • platne ONDEX BIO 2 sú ľahké (hmotnosť ca 1,45 kg/m2).Preto sa s nimi ľahko manipuluje a ľahko sa ukladajú
 • skleníkové platne ONDEX BIO 2 možno ohýbať aj za studena priamo na stavbe, čím možno vytvoriť aj oblúkovité zastrešenie
 • náš technický servis vám zadarmo poradí pri plánovaní a montáži


Kde sa môžu použiť skleníkové platne ONDEX BIO 2 ? 

Na skleníkové kupoly a multikupoly s oblúkovou strechou, s výškou vzopätia vo vrchole nad 0,80 m, t.z. pri malých polomeroch ohybu. Na tunely a multitunely šírky menej ako 5 m, napr. na sanáciu fóliovníkov. Na fóliovníky všetkých druhov. Na prekrytie vetracích svetlíkov, skleníkov s hliníkovým alebo dreveným rámom. Na skleníkové kupoly a multikupoly s rovnou a oblúkovou príp. vypuklou strechou a výškou vzopätia vo vrchole pod 0,80 m. Na skleníkové tunely a multitunely šírky viac ako 5 m. 

Technické údaje ONDEX BIO 2
 • Hmotnosť: 1,45 kg/m2
 • Hrúbka: 0,8 - 0,9 mm
 • K = 6,8 W/m2 °C
 • Farby: sklosvetlá (priehľadná prírodná a rozptylová na požiadanie)